NYA PRODUKTIONSLINJEN

Vill du veta mer om produktionsservice?

Kontakta:
René Pazur
Teknisk Säljchef
Tel: +46 (0) 40-38 43 46 | rene.pazur@remove-this.begroup.remove-this.se

NY PRODUKTIONSLINJE FÖR BEARBETNING AV BALK, STÅNG OCH RÖR GÖR BE GROUP UNIKT

"DET HÄR SPARAR BÅDE TID OCH PENGAR ÅT VÅRA KUNDER”

Kortare ledtider, snävare toleranser, ökad leveranssäkerhet och inte minst: ett utökat tekniskt erbjudande. BE Groups nya automatiserade produktionslinje kommer att göra både BE och företagets kunder ännu mer konkurrenskraftiga.

Den nya produktionslinjen blir den modernaste i Norden och beräknas vara klar för start någon gång under april. Investeringen är en av de största i BE Groups historia – och den kommer i helt rätt tid menar BE:s tekniske säljchef René Pazur och Göran Higander, säljchef för region öst.

– Vi såg en liten nedgång i konjunkturen under sista kvartalet i fjol. Nu är läget stabilare och det har kommit en del positiva signaler gällande företagens produktionsplaner.

– Samtidigt blir det alltmer pressat både ekonomiskt och tidsmässigt inom byggsektorn och industrin. Den här investeringen kommer att kunna spara både tid och pengar åt våra kunder.

ETT BREDARE ERBJUDANDE
Den nya anläggningen upptar en sammanlagd yta på drygt 4000 kvadratmeter. Utöver transportbanor och överlämningsbord, där allt material hämtas och lämnas automatiskt, består den av tre integrerade produktionsceller:
• En för blästring och målning
• En för borrning, gängning, fräsning kapning och märkning
• En för enbart kapning och märkning

Bearbetning och förädling av stålet har länge varit en del av BE Groups erbjudande. Ett av kraven på den nya anläggningen var att den skulle klara fler av de moment som kunderna efterfrågar, berättar René Pazur. Av de extratjänster som nu tillkommer kan nämnas:
• specialkap, typ näs- eller spetskapning
• fasning och fogberedning
• måttsättning och märkning med ritsning, till exempel för livavstyvning
• automatisk märkning med inkjet-målning, till exempel för individmärkning av artiklar

KORTARE LEDTIDER OCH SNÄVARE TOLERANSER
I den nya anläggningen kommer alla moment att kunna utföras i en automatiserad process. I och med det kortas ledtiderna väsentligt.

– Vi vet att tiden är en mycket viktig parameter för våra kunder, framför allt inom byggsektorn men även inom industrin, konstaterar Göran Higander.

Om kortare ledtider är avgörande för byggsektorn, så är snävare toleranser det som många industrikunder frågar efter. Med den nya automatiserade produktionslinjen skapas helt nya förutsättningar för detta.

– Precisionen ökar avsevärt, dels eftersom vi övergår från klinga till band i kapningen, men också genom att materialet kan CNC-bearbetas, berättar Göran Higander.

– När all måttsättning – exempelvis för märkning och håltagning – görs i maskinen istället för manuellt blir den mer exakt.

Fredrik Hultgren, Göran Higander (t h) och René Pazur (mitten) inspekterar installationen.

SÄKRARE LEVERANSER
En av de stora fördelarna med en automatiserad produktionslinje är att många av de tidsödande moment som tidigare utfördes manuellt, till exempel lyft och förflyttningar med truckar och traverser, försvinner. Utöver att det sparar mycket tid innebär det att utrymmen som tidigare använts för tillfälliga lagringsplatser elimineras. Samtidigt minskar risken för skador på både material och personal

MATERIALOPTIMERING
En annan fördel med den automatiserade anläggningen är att materialanvändningen optimeras. Tidigare har en del av det material som blivit över efter kapning gått antingen till återvinning eller blivit restbitar som i bästa fall kunnat användas i nya applikationer.
I den nya anläggningen optimeras utnyttjandet av varje längd, något som alltså innebär både ekonomiska och miljömässiga vinster.

STORT INTRESSE BLAND KUNDERNA
Enligt René Pazur och Göran Higander är intresset för den nya produktionslinjen stort bland kunderna. För många – inte minst byggsmederna – är tidsaspekten det allra mest intressanta. Det handlar dels om de kortare ledtiderna, dels om det mervärde som BE Group kommer att kunna erbjuda.

– Idag gör många smeder en hel del bearbetning själva, allt från håltagning och borrning till tillverkning av topp- och fotplåtar. Framöver kommer de att kunna få allt detta från oss i koordinerade leveranser, vilket innebär fördelar tidsmässigt, ekonomiskt och miljömässigt för våra kunder, säger Göran Higander.

GÖR BE UNIKT
René Pazur och Göran Higander är överens om att investeringen i en ny produktionslinje kommer i precis rätt tid.

– Vi vet att efterfrågan på den här typen av material och tjänster kommer att öka framöver. Ingen av våra konkurrenter har en så komplett anläggning, och för våra kunder innebär det att vi tar en investering som de annars hade behövt göra. Det är en unik lösning som gör både oss och våra kunder mer konkurrenskraftiga, avslutar de.

Installationsarbetet går enligt plan. Under april är det tänkt att den nya produktionslinjen ska vara klar för start.