KAPNING OCH SÅGNING

Vill du veta mer om produktionsservice?

Kontakta:
René Pazur
Teknisk Säljchef
Tel: +46 (0) 40-38 43 46 | rene.pazur@remove-this.begroup.remove-this.se

KAPNING OCH SÅGNING

BE Groups kapnings- och sågningsverksamhet hjälper dig att sänka kostnaderna för hantering och bearbetning och samtidigt korta ledtiderna. Våra servicecenter för kapning kan bearbeta alla produktslag inom vårt sortiment för balk, stång, profiler och konstruktionsrör.

Kapat och sågat material kan också vidarebearbetas alltefter dina behov. Exempelvis med borrning, gradning, gängning, blästring eller målning. Ju mer vi kan göra, desto mindre tid behöver du själv lägga på dessa tidiga steg i produktionsprocessen.

Kontakta gärna våra säljare för mer information om vårt erbjudande inom kapning och sågning, exempelvis beträffande priser och ledtider. Vänligen observera att kapning av specialstål presenteras separat.


Kaptoleranser

Vid frågor och för mer information om våra kaptoleranser ber vi er vänligen att kontakta BE Groups tekniska försäljning.