BE ONLINE OCH XML

BE ONLINE - WEBBASERAD HANDEL OCH ORDERSUPPORT

Med BE Online är det möjligt för våra kunder att söka i vårt sortiment, göra beställningar, få saldobesked samt följa orderstatus. BE Online nås sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet och hela BE:s produktsortiment är tillgängligt.

Kontakta din säljare hos BE Group om du vill få tillgång till BE Online.


ÖKAD EFFEKTIVITET FÖR MONITOR-ANVÄNDARE MED XML

Alla de av BE Groups kunder som använder affärssystemet MONITOR kan nu effektivisera orderprocessen med en enklare kommunikation med XML-filer. 

Detta är möjligt tack vare att BE Groups affärssystem och MONITOR har anpassats för att kunna ta emot och skicka XML-filer. Detta underlättar affärshändelser såsom registrera ordererkännande, registrera leveransavisering samt registrera faktura. 

Läs mer i informationsmaterialet och kontakta din säljare på BE Group för mer information och hur du och BE Group kan komma igång med utbytet av XML-filer.