REACH - RoHS - Conflict Minerals

REACH - RoHS - CONFLICT MINERALS

REACH - Intyg om överensstämmelse

Via länken nedan kan intyg laddas ner gällande att BE Group Sverige AB förstår och uppfyller kraven enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

BE Group Sverige AB - REACH Legislation

För ytterligare information om REACH och ECHA se Echa Europa


RoHS-intyg

RoHS-direktivet (2011/65/EU) syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att
ersätta vissa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik.
RoHS-direktivet begränsar innehållet av vissa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Via länken nedan kan ni ladda ner intyg från BE Group Sverige AB beträffande våra lagerförda stålsorter och legeringar i förhållande till de ämnen som regleras i RoHS-direktivet.

BE Group Sverige AB - RoHS Directive


Conflict Minerals

Intyg från BE Group beträffande handel och användning av "Conflict Minerals" kan laddas ner nedan.

BE Group Sverige AB - Conflict Minerals Document