PLÅT

Snabbmeny till BE:s produkter
Snabbmeny till BE:s produkter
Populärt
Stål & stålrör
Specialstål
Armering
Rostfritt stål
Aluminium

STÅLPLÅT

Stålplåt indelas i tre vanligt förekommande huvudkategorier: tunnplåt, bandplåt och grovplåt, med deras olika underkategorier. 

Med tunnplåt brukar man avse kallvalsad plåt och metallbelagd plåt med en tjocklek upp till cirka 3 mm. Med varmvalsad bandplåt avses kontinuerligt valsad plåt i tjocklekar från 2 mm till 20 mm. Benämningen bandplåt har enbart med tillverkningstekniken att göra och är utan betydelse för plåtens egenskaper. Med grovplåt avses vanlilgtvis varmvalsad plåt tjockare än 5 mm.


Tunnplåt

Med tunnplåt brukar man avse kallvalsad plåt med en tjocklek upp till 3 mm. Inom verkstadsindustrin används tunnplåt självklart till ett oändligt antal applikationer och inom byggindustrin används tunnplåt främst för att tillverka lätta plåtreglar och andra profiler för lättbyggnad, samt för tillverkning av profilerad (korrugerad) tak- och fasadplåt. Tunnplåt förekommer även som inbrottsskydd i väggar i säkerhetsklassade byggnader.

BE Group lagerhåller tunnplåt i tjocklekar från 0,7 till 3 mm i formaten 2000x1000 – 3000x1500 mm

Metallbelagd plåt

Tunnplåt är vanligt förekommande i metallbelagt utförande d.v.s. med en yta som är varmförzinkad, elförzinkad, aluzinkbelagd eller belagd med Magnelis®.

BE Group lagerhåller metallbelagd plåt i tjocklekar från 0,7 till 3 mm i formaten 2000x1000 – 2500x1250 - 3000x1500 mm.

Magnelis®

En ny och stark metallbeläggning som skyddar mot korrosion i många olika svåra miljöer. I den unika beläggningen kombineras flera olika egenskaper i videon nedan ser vi några av de främsta fördelarna.


Varmvalsad bandplåt

Med varmvalsad bandplåt avses kontinuerligt valsad plåt i tjocklekar från 2 mm till 16 mm. Benämningen bandplåt har enbart med tillverkningstekniken att göra och är utan betydelse för plåtens egenskaper.

BE Group lagerlägger varmvalsad bandplåt exempelvis i stålsort S355J2+N EN10025 (Si 0,14-0,25 %) men även ett rosttrögt stål som S355J0WP EN10025 samt tryckkärlsplåt enligt P265GH ASME SA516-60 som är tillverkad som vamvalsad bandplåt.

Kallformningsstål

Kallformningsstål är en vidareutveckling av konstruktionsstålen, som utöver god hållfasthet och svetsbarhet även klarar bockning med mycket snäva radier i kallt tillstånd. Denna egenskap åstadkoms genom att mängden inneslutningar minimeras vid tillverkningen. Våra kallformningsstål är lämpliga för laserskärning.

BE Group lagerlägger ett stort antal kvaliteter av bandplåt i betat/anoljat eller obetat utförande; 240, 355, 420 och 650.


Varmvalsad Grovplåt

Med grovplåt avses vanligtvis varmvalsad plåt som är tjockare än 5 mm. Grovplåt används i alla möjliga industriella sammanhang som tyngre fordon, maskiner etc. Grovplåt används också till att komplettera balkar och andra normalprofiler med olika konstruktionsdetaljer och dels för specialtillverkning av fackverk och till svetsade balkar. Grovplåt används även som körplåtar vid vägarbeten.

BE Group lagerhåller band- och grovplåt i dimensioner från 4 mm upp till 100 mm tjocklek, och i storlekar från 2000 x1000 mm till 6000 x 2500 mm. Stålsorterna är de standardiserade konstruktionsstålen S235JR, S355J2+N samt tryckkärlsplåt enligt P265GH ASME SA516-60.

Slitstål och extra höghållfast plåt

BE Group samarbetar bland annat med Dillinger Hütte GTS som är Europas största och en av världens ledande tillverkare av grovplåt. Sedan många år tillbaka är BE Group lagerhållare och distributör av stålsorterna Dillidur och Dillimax, stålsorter som är resultatet av många års forsknings- och utvecklingsansträngningar.

Dillidur är ett slitstål som tillverkas i 400, 450 och 500 brinell. Plåten har mycket hög slitstyrka och en jämn hårdhet genom hela plåten. 
BE Group lagerför Dillidur 450 i formaten 3000/6000 (längd) x 1500/2000 (bredd) x 8-60 mm (tjocklek).

Dillimax är ett extra höghållfast stål i sträckgränser från 460-1100 N/mm2. Dillimax gör besparingar i material- och bearbetningskostnader och nya konstruktioner möjliga. Dillimax är enkla att forma, skära och svetsa i. BE Group lagerför Dillimax 690 T i formaten 3000/6000 (längd) x 1500/2500 (bredd) x 8-60 mm (tjocklek).


Durkplåt

Durkplåt har många användningsområden, till exempel i trappor och som golvplåt. Durkplåt har antingen rut- eller tårmönster (se bilder nedan) och ger bl a ett effektivt halkskydd. Rutplåt har bättre slithållfasthet, men tårplåten är lättare att hålla ren. Tårplåten har också bättre vattenavrinning än rutplåt, vilket minskar risken för isbildning vintertid.

Perforerad Plåt

Perforerad plåt används bland annat för dekoration, ventilation och filtrering. Perforerad plåt levereras med operforerad kant 10–25 mm på långsidorna och 10–20 mm på kortsidorna.

BE har nedan mönster som standard.

Sträckmetall

Sträckmetall har många användningsområden, till exempel nät, skyddsgaller, staket, avskärmningar, dekor eller för halkskydd.INFORMATION STÅLSORTER

Beteckning stålsort Desoxidationsmetod FN=ej otätat FF=heltätat Max C % för nominell tjocklek i mm <16 Max C % för nominell tjocklek i mm <16<40 Max C % för nominell tjocklek i mm >40 (c) Si % max. Mn % max. P % max. (d) S % max. (d e) N % max. (f) Cu % max. (g) Övriga % max. (h)
S235JR FN 0.17 0.17 0.20 - 1.40 0.035 0.035 0.012 0.55 -
S235J0 FN 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.030 0.030 0.012 0.55 -
S235J2 FF 0.17 0.17 0.17 - 1.40 0.025 0.025 - 0.55 -
S275JR FN 0.21 0.21 0.22 - 1.50 0.035 0.035 0.012 0.55 -
S275J0 FN 0.18 0.18 0.18(i) - 1.50 0.030 0.030 0.012 0.55 -
S275J2 FF 0.18 0.18 0.18(i) - 1.50 0.025 0.025 - 0.55 -
S355JR FN 0.24 0.24 0.24 0.55 1.60 0.035 0.035 0.012 0.55 -
S355J0 FN 0.2(j) 0.2(k) 0.22 0.55 1.60 0.030 0.030 0.012 0.55 -
S355J2 FF 0.2(j) 0.2(k) 0.22 0.55 1.60 0.025 0.025 - 0.55 -
S355K2 FF 0.2(j) 0.2(k) 0.22 0.55 1.60 0.025 0.025 - 0.55 -

c) För profiler med nominell tjocklek > 100 MM
d) För långa produkter får P och S halten vara 0.005% högre.
e) För långa produkter får max S halt ökas med 0,015 % för förbättrad bearbetbarhet efter överenskommelse om stålet är behandlat för förbättrad sulfidmorfologi och den kemiska analysen visas min. 0,002 % Ca.
f) Maximihalten för kväve gäller inte om den kemiska analysen visar en lägsta halt av total Al av 0,020 % eller minst 0,015 % syrelösligt Al eller om tillräckligt mycket andra kvävebindande ämnen finns.
I detta fall skall de kvävebindande ämnena anges i intyget.
g) Cu halt över 0,40 % kan orsaka varmsprickning vid varmformning.
h) Om andra ämnen tillsätts skall det anges i kontrollintyget. i) För nominell tjocklek >150 mm: C = 0,20 %v max.
j) För stålsorter lämpliga för rullformning C = 0,22 % max.k) För nominell tjocklek >30 mm: C = 0,22 % max

ReH (a) Mpa (b)

Nominell tjockleck, mm

Beteckning Stålsort <16 >16 <40 >40 <63 >63 <80 >80 <100 >100 <150 >150 <200 >200 <250 >250 <400 (c)
S235JR 235 255 215 215 215 195 185 175 -
S235J0 235 225 215 215 215 195 185 175 -
S235J2 235 225 215 215 215 195 185 175 165
S275JR 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J0 275 265 255 245 235 225 215 205 -
S275J2 275 265 255 245 235 225 215 205 195
S355JR 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J0 355 345 335 325 315 295 285 275 -
S355J2 355 345 335 325 315 295 285 275 265
S355K2 355 345 335 325 315 295 285 275 265

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.

Mpa (b)

Nominell tjockleck, mm

Beteckning Stålsort <3 >3 <100 >100 <150 >150 <250 >250 <400 (c)
S235JR 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J0 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S235J2 360-510 360-510 350-500 340-390 -
S275JR 430-580 410-560 400-540 380-540 235380-540
S275J0 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S275J2 430-580 410-560 400-540 380-540 -
S355JR 510-680 470-630 450-600 450-600 380-540
S355J0 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355J2 510-680 470-630 450-600 450-600 -
S355K2 510-680 470-630 450-600 450-600 450-600

a) För plåt, band och bredplattstång med bredd > 600 mm gäller tvärprov (t) vinkelrätt mot valsriktningen. För alla övriga formvaror gäller värden för längsprov (l), parallellt med valsriktningen.
b) 1 MPa = 1 N/mm2.
c) Värdena gäller för platta produkter.

Översättningstabell allmänna konstruktionsstål

Enl. utdrag EN10027-1 Enl. närmast tidigare jämförbar SS-norm Enl. närmast tidigare jämförbar DIN-norm (17100)
S235JR SS-1311 USt37-2
S235JR SS-1312-00 RSt37-2
S235J0 - St37-3U
S235J2 - St37-3N
S275JR SS-1412-00 St44-2
S275J0 - St44-3U
S275J2 SS-1414-01 St44-3N
S355JR SS-2172-00 -
S355J0 SS-2132-01 St52-3U
S355J2 SS-2134-01 St52-3N
S355J2/N/M - -
S355K2 - -

Observera att jämförelserna endast är att betrakta som vägledning.

Förklaring till vanliga beteckningar för konstruktionsstål kan hittas i tabellen nedan.