RAKSTÅL

Snabbmeny till BE:s produkter
Snabbmeny till BE:s produkter
Populärt
Stål & stålrör
Specialstål
Armering
Rostfritt stål
Aluminium

VARMVALSAD ARMERING

Tillverkning, dimensionering och tillverkningskontroll följer Boverkets konstruktionsregler, BKR 99 och Svensk Standard. K500C-T är normerad efter standarden SS 212540.

Kamstänger har vanligtvis två sidor med utstickande kammar samt två längsgående fenor. På klenare diametrar 8-12 mm kan även 4-sidigt kamutförande utan längsgående fenor förekomma.

K500C-T och K600B-T är s.k. tempererade stål med tilläggsbeteckning T.
Varmvalsningen sker på traditionellt vis därefter sker avkylning med stor mängd vatten under högt tryck. Stålet blir anlöpt, metoden ger ett hållfast och segt stål med goda bockegenskaper.
All varmvalsad armeringsstål levererad från lager och verk debiteras efter vägd vikt.

SS260S varmvalsas på traditionellt vis utan avkylning. Stålets egenskaper fås genom sin kemiska sammansättning.

 


BE:S LAGERSTANDARD

Rakstål K500C-T

  • Dimension 6mm. Längder om 6 meter
  • Dimension 8mm. Längder om 2, 6 respektive 12 meter.
  • Dimension 10mm. Längder om 2, 6 respektive 12 meter
  • Dimension 12mm. Längder om 2, 6 respektive 12 meter.
  • Dimension 16mm. Längder om 2, 6 respektive 12 meter
  • Dimension 20 mm. Längder om 6 respektive 12 meter.
  • Dimension 25 mm. Längder om 12 meter
  • Dimension 32mm. Längder om 12 meter