ARMERINGSNÄT

Snabbmeny till BE:s produkter
Snabbmeny till BE:s produkter
Populärt
Stål & stålrör
Specialstål
Armering
Rostfritt stål
Aluminium

ARMERINGSNÄT

Armeringsnät framställs genom svetsning av kallbearbetad tråd i svetsautomat med maskinellt styrda svetsförlopp. Den nätkvalitet som idag är standard är NK500AB-W.

Armeringsnät förekommer som standardnät, fingerskarvade nät, envägsnät, skarvnät, väggnät, mininät och specialnät. Standardnät är fortfarande de vanligaste förekommande näten. Användningsområdet är brett men i huvudsak används dessa som sprickarmering. Näten är lämpliga för små och medelstora objekt med korta ledtider.

Den stora fördelen med fingerskarvade nät och envägsnät är att stängerna i dessa nät inte bygger på i hörnen, där det annars kan förekomma fyra nät på varandra i skarvningen. Envägsnäten läggs i två riktningar för att få rutarmerat.

Specialnät kan efter beställning levereras med bredder upp till 3,75 m och med längder upp till 12 m, vidare har man stor frihet att välja olika tråddiametrar och trådindelningar.


BE:S LAGERSTANDARD

Fingerskarvade nät NK500AB-W

 • FS6100 - 5.90x2.40m
 • FS7100 - 5.85x2.35m
 • FS8100 - 5.90x2.40m
 • FS9100 - 5.85x2.35m
 • FS10100 - 5.90x2.40m
 • FS12100 - 5.90x2.40m
 • FS6150 - 5.85x2.40m
 • FS7150 - 5.90x2.40m
 • FS8150 - 5.95x2.35m
 • FS9150 - 5.85x2.35m
 • FS10150 - 5.90x2.30m
 • FS12150 - 5.85x2.40m

Armeringsnät NK500AB-W

 • 5200 - 4.85x2.25m
 • 6200 - 4.85x2.25m
 • 6100 - 4.95x2.35m
 • 5150 - 5.0x2.3m
 • 6150 - 5.0x2.3m
 • 8150 - 5.0x2.3m
   

Skarvnät NK500AB-W

 • SK-6150 - 2.30x0.60m
 • SK-8150 - 2.30x0.60m
   

Väggnät NK500AB-W VL-2

 • 9300 - 3.90x2.40m
   

Mininät NK500AB-W

 • 5150 - 2.5x1.5m
 • 6150 - 2.5x1.5m
   

Pallnät NK500AB-W

 • 4150 - 1.1x0.8m
 • 5150 - 1.1x0.8m