ORGANISATION

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

BE Group är sedan många år en av de ledande aktörerna i Sverige och Finland och detta är företagets huvudmarknader. Tillsammans med de väletablerade verksamheterna i Baltikum och den produktionsinriktade verksamheten i Polen gör detta att BE Group kan skräddarsy lösningar där de olika enheterna bidrar på olika sätt i processen, för att skapa ett så bra erbjudande som möjligt. För kunder som har eller planerar verksamheter i flera länder är BE Groups internationella organisation, med närvaro på olika europeiska marknader, en tydlig konkurrensfördel.

UPPDELAD I TVÅ AFFÄRSOMRÅDEN

BE Groups organisation är uppdelad i de två affärsområden: Sverige & Polen respektive Finland & Baltikum.

Affärsområde Sverige & Polen
Affärsområdet innefattar koncernens verksamheter i Sverige bestående av bolagen BE Group Sverige och Lecor Stålteknik (prefabricerade stålkonstruktioner för bygg- och industriprojekt) samt den polska verksamheten BE Group Polen. Verksamheten består av lager- och produktionsanläggningar i Malmö, Norrköping, Trebaczew (Polen) och Kungälv (Lecor) samt försäljningskontor på flera orter i Sverige. BE Group Sverige äger dessutom 50% av bolaget ArcelorMittal BE Group SSC AB, ett stålservicecenter där tunnplåt klipps och spaltas.

Affärsområde Finland & Baltikum
Affärsområdet består av koncernens verksamheter i Finland och i de tre baltiska länderna. Verksamheten i Finland består av produktions- och lageranläggningar i Lappo, Lahtis och Åbo, samt försäljningskontor på flera orter. Verksamheten i Baltikum omfattar lager- och försäljningsenheter i Tallinn, Riga och Kaunas.