BYGGVARUDEKLARATIONER

LADDA NER BE GROUPS BYGGVARUDEKLARATIONER


BYGGVARUDEKLARATIONER

Varunamn: Armeringsstålprodukter
Varugrupp: BK04: 01501 , BK04: 01512 

Varmvalsade konstruktionsstål 10025-2
Varugrupp: BK04: 01503, BK04:01504 & BK04:01505

Varmvalsade konstruktionsstål EN 10025-3, 10025-4,10025-5
Varugrupp: BK04: 01503, BK04:01504 & BK04:01505

Kallformade & varmformade konstruktionsrör S355J2H
Varugrupp: BK04:01506

Kallvalsad tunnplåt DC01 SS-EN 10130
Varugrupp: BK04:01505 Plåt

Rostfria stål EN 1.4301
Varugrupp: BK04: 01509 Rostfritt, syrafast, -stål och -plåt


SUNDA HUS & BYGGVARUBEDÖMNINGEN

BE Groups sortiment av bland annat konstruktionsstål
samt armering är miljöbedömda i systemen
"Sunda Hus" samt "Byggvarubedömningen".

Logga in på respektive sida för att hitta produkterna.