MILJÖ- OCH BYGGVARUDEKLARATIONER

LADDA NER BE GROUPS MILJÖ- OCH BYGGVARUDEKLARATIONER


SUNDA HUS & BYGGVARUBEDÖMNINGEN

BE Groups sortiment av bland annat konstruktionsstål
samt armering är miljöbedömda i systemen
"Sunda Hus" samt "Byggvarubedömningen".

Logga in på respektive sida för att hitta produkterna.

BYGGVARUDEKLARATIONER

Varunamn: Armeringsstålprodukter
Varugrupp: BK04: 01501 , BK04: 01512 

Varmvalsade konstruktionsstål 10025-2
Varugrupp: BK04: 01503, BK04:01504 & BK04:01505

Varmvalsade konstruktionsstål EN 10025-3, 10025-4,10025-5
Varugrupp: BK04: 01503, BK04:01504 & BK04:01505

Kallformade & varmformade konstruktionsrör S355J2H
Varugrupp: BK04:01506

Kallvalsad tunnplåt DC01 SS-EN 10130
Varugrupp: BK04:01505 Plåt

Rostfria stål EN 1.4301
Varugrupp: BK04: 01509 Rostfritt, syrafast, -stål och -plåt

BASTA

Underleverantörsförsäkran från BE Group beträffande BASTA-systemet.

BE Group Sverige AB - Underleverantörsförsäkran - april 2021
 

REACH - Intyg om överensstämmelse

Via länken nedan kan intyg laddas ner gällande att BE Group Sverige AB förstår och uppfyller kraven enligt REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

BE Group Sverige AB - REACH Legislation

För ytterligare information om REACH och ECHA se Echa Europa

RoHS-intyg

RoHS-direktivet (2011/65/EU) syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att
ersätta vissa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik.
RoHS-direktivet begränsar innehållet av vissa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Via länken nedan kan ni ladda ner intyg från BE Group Sverige AB beträffande våra lagerförda stålsorter och legeringar i förhållande till de ämnen som regleras i RoHS-direktivet.

BE Group Sverige AB - RoHS Directive

Conflict Minerals

Intyg från BE Group beträffande handel och användning av "Conflict Minerals" kan laddas ner nedan.

BE Group Sverige AB - Conflict Minerals Document