KVALITET

BE GROUP ARBETAR AKTIVT MED KVALITETSSÄKRING

BE Group har arbetat aktivt med kvalitetssäkring sedan början av 1990-talet. Vårt system för kvalitetsledning är idag certifierat enligt den nya utgåvan SS-EN ISO 9001. I vårt dagliga arbete använder vi oss dessutom av en kvalitetspolicy för att säkerställa att kunden får det vi kallar ”rätt kvalitet”, denna kvalitetspolicy utlovas varje enskild kund hos BE Group.

KVALITETSPOLICY

  • BE Group skall vara en långsiktigt pålitlig och respekterad samarbetspartner.
  • Att skapa kundnöjdhet är ett centralt begrepp för oss. Därför följer vi upp och strävar efter att förbättra denna.
  • Våra produkter skall väl tillgodose de krav och förväntningar som våra kunder har. Dessa krav och förväntningar ska vi uppfylla utan undantag genom att göra rätt från början. Därmed säkerställer vi ”rätt kvalitet”.
  • Vår personal ska genom väl planerad information och kompetensutveckling kunna svara upp mot kundernas krav och förväntningar.
  • Alla medarbetare ska engageras i kvalitetsarbetet. Det krävs medverkan och effektivt samarbete av all personal i organisationen för att åstadkomma ”rätt kvalitet”.
  • Kvalitetssystemet ska vara föremål för löpande utvärdering och revision. Det ger oss möjlighet att ständigt vidareutveckla våra processer för att uppnå ”rätt kvalitet”.

CERTIFIKAT, PRESTANDA- OCH BYGGVARUDEKLARATIONER

CERTIFIKAT

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

EN 1090

SBS Certifikat för armeringsverkstad

PRESTANDADEKLARATIONER SS-EN 1090

Konstruktionsstål S235JR - Obehandlad

Konstruktionsstål S235JR - Grundmålad

Konstruktionsstål S235JR - Varmförzinkad


Konstruktionsstål S275J2 - Obehandlad

Konstruktionsstål S275J2 - Grundmålad

Konstruktionsstål S275J2 - Varmförzinkad

Konstruktionsstål S275JR - Obehandlad

Konstruktionsstål S275JR - Grundmålad

Konstruktionsstål S275JR - Varmförzinkad 


Konstruktionsstål S355J0 - Obehandlad

Konstruktionsstål S355J0 - Grundmålad

Konstruktionsstål S355J0 - Varmförzinkad

Konstruktionsstål S355J2 - Obehandlad

Konstruktionsstål S355J2 - Grundmålad

Konstruktionsstål S355J2 - Varmförzinkad


VKR-Hålprofil S355J2H - Obehandlad

VKR-Hålprofil S355J2H - Grundmålad

VKR-Hålprofil S355J2H - Varmförzinkad

KKR-Hålprofil S355J2H - Obehandlad

KKR-Hålprofil S355J2H - Grundmålad

KKR-Hålprofil S355J2H - Varmförzinkad

BYGGVARUDEKLARATIONER

Varunamn: Armeringsstålprodukter
Varugrupp: BK04: 01501 , BK04: 01512 

Varmvalsade konstruktionsstål 10025-2
Varugrupp: BK04: 01503, BK04:01504 & BK04:01505

Varmvalsade konstruktionsstål EN 10025-3, 10025-4,10025-5
Varugrupp: BK04: 01503, BK04:01504 & BK04:01505

Kallformade & varmformade konstruktionsrör S355J2H
Varugrupp: BK04:01506

Kallvalsad tunnplåt DC01 SS-EN 10130
Varugrupp: BK04:01505 Plåt

Rostfria stål EN 1.4301
Varugrupp: BK04: 01509 Rostfritt, syrafast, -stål och -plåt