KALENDER

KALENDER 2020

9 april Delårsrapport januari - mars 2020 kl. 13:00
29 april Årsstämma 2020 kl. 16:00
16 juli Delårsrapport januari - juni 2020 kl. 07:45
21 oktober Delårsrapport januari - september 2020 kl. 14:00