KALENDER

KALENDER 2021

28 januari Bokslutskommuniké 2020 kl. 14:00
Slutet av mars Årsredovisning 2020  
20 april Delårsrapport januari - mars 2021 kl. 14:00
20 april Årsstämma kl. 16:00