KONCERNLEDNING

KONCERNLEDNINGEN

VD och koncernchefen ansvarar för bolagets affärsmässiga, strategiska och finansiella utveckling och leder och koordinerar den dagliga verksamheten i linje med styrelsens riktlinjer och beslut. VD och koncernchefen utser också medlemmarna i koncernledningen efter avstämning med styrelsens ordförande. Koncernledningen består av fyra personer.


PETER ANDERSSON

VD och koncernchef
Född 1975
Anställd sedan 2016

Tidigare erfarenhet: VD Ineos Styrolution (2011-2016), Operations Manager Disab Vaccuum Technology (2006-2011) och olika befattningar på Alfa Laval (1998-2011)
Utbildning: Högskoleingenjör
Aktieinnehav: 4 000
Aktieinnehav närstående: 0

CHRISTOFFER FRANZÉN

CFO
 
Född 1977
Anställd sedan mars 2019

Tidigare erfarenhet: Senior Finance Business Partner inom Scan Global Logistics (2018-2020), CFO för Europarts svenska dotterbolag (2017-2018) och flera ledande controllerbefattningar inom Getinge och ArjoHuntleigh (2008-2016)
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav: 2 105
Aktieinnehav närstående: 0


LASSE LEVOLA

VD, BE Group Oy Ab
Född 1959
Anställd sedan 2005

Tidigare erfarenhet: Marknadsdirektör i BE Group Finland (2005–2012), Marknadsdirektör i Hollming Works Oy (2003–2005), Direktör, Logistik i Wärtsilä (1995–2003).
Utbildning: Ingenjör
Aktieinnehav: 0
Aktieinnehav närstående: 0

MAGNUS OLOFSSON

VD, BE Group Sverige AB
Född 1968
Anställd sedan 2018

Tidigare erfarenhet: Managing Director på Knauf Danogips Sverige (2011-2018), Sverigechef på Bong Ljungdahl Sverige AB (2005-2011), Sälj- och marknadschef på Icopal AB (2000-2005), Försäljningschef på ELFA AB (1993-2000)
Utbildning: Högskoleinjenjör och reservofficer
Aktieinnehav: 6 000
Aktieinnehav närstående: 0