STÖRSTA AKTIEÄGARNA

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 30 DECEMBER, 2019

NAMN ANTAL AKTIER %
AB TRACTION 2 902 526 22,3
SVEDULF FASTIGHETS AB 2 646 399 20,3
FÖRÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 919 463 7,0
THE PURE CIRCLE AB 642 285 4,9
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 246 947 1,9
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY 209 040 1,6
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 148 751 1,1
RIDDERSTRÅLE, CARL-ERIK 145 846 1,1
OLD MUTUAL INTERNATIONAL IOM LTD 145 809 1,1
NORDEA BANK ABP, NORDEA BANK AB (PUBL) 143 838 1,1

Källa: Euroclear Sweden AB