STÖRSTA AKTIEÄGARNA

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 31 MARS, 2021

NAMN ANTAL AKTIER %
AB TRACTION 3 136 129 24,1
SVEDULF FASTIGHETS AB 3 052 258 23,5
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 793 584 6,1
QUILTER INTER ISLE OF MAN LTD 642 285 4,9
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 258 334 2,0
SEB AB, LUXEMBOURGH BRANCH, W8IMY 234 950 1,8
RIDDERSTRÅLE, DÖDSBO, CARL-ERIK 145 846 1,1
INTERNATIONAL IOM LTD 145 809 1,1
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 143 496 1,1
ÅLANDS FÖRSÄKRINGAR AB 140 000 1,1

Källa: Euroclear Sweden AB