AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 31 MARS, 2021

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 88,6%
Övriga världen 11,4%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 21,9%
Juridiska personer 78,1%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 3 816 350 919 2,7%
501 - 1 000 327 246 872 1,9%
1 001 - 5 000 354 791 427 6,1%
5 001 - 10 000 47 329 892 2,5%
10 001 - 15 000 16 188 129 1,5%
15 001 - 20 000 12 207 842 1,6%
20 001 - 51 10 895 043 83,7%
TOTALT 4 623 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB