AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 30 JUNI, 2020

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 88%
Övriga världen 12%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 22,5%
Juridiska personer 77,5%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 3 750 353 195 2,7%
501 - 1 000 342 255 930 2,0%
1 001 - 5 000 395 892 768 6,9%
5 001 - 10 000 50 350 691 2,7%
10 001 - 15 000 16 187 007 1,4%
15 001 - 20 000 15 261 589 2,0%
20 001 - 50 10 708 914 82,3%
TOTALT 4 768 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB