AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 30 DECEMBER, 2019

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 96,1%
Övriga världen 3,9%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 24,2%
Juridiska personer 75,8%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 3 845 360 883 2,8%
501 - 1 000 361 273 768 2,1%
1 001 - 5 000 412 914 789 7,0%
5 001 - 10 000 61 430 483 3,3%
10 001 - 15 000 18 217 323 1,7%
15 001 - 20 000 18 305 326 2,3%
20 001 - 53 10 507 552 80,8%
TOTALT 4 768 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB