AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 28 JUNI, 2019

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 93,2%
Övriga världen 6,8%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 26,1%
Juridiska personer 73,9%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 4 058 388 445 3,0%
501 - 1 000 378 283 722 2,2%
1 001 - 5 000 456 1 002 700 7,7%
5 001 - 10 000 70 506 306 3,9%
10 001 - 15 000 21 245 974 1,9%
15 001 - 20 000 21 362 924 2,8%
20 001 - 59 10 220 053 78,5%
TOTALT 5 137 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB