AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 31 MARS, 2020

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 88%
Övriga världen 12%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 22,4%
Juridiska personer 77,6%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 3 771 359 442 2,8%
501 - 1 000 335 252 285 1,9%
1 001 - 5 000 394 875 198 6,7%
5 001 - 10 000 50 349 814 2,7%
10 001 - 15 000 16 189 361 1,5%
15 001 - 20 000 15 256 683 2,0%
20 001 - 51 10 727 341 82,4%
TOTALT 4 768 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB