AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 30 SEPTEMBER, 2020

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 88,5%
Övriga världen 11,5%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 22,4%
Juridiska personer 77,6%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 3 724 350 323 2,7%
501 - 1 000 333 249 432 1,9%
1 001 - 5 000 380 858 527 6,6%
5 001 - 10 000 47 327 554 2,5%
10 001 - 15 000 17 208 215 1,6%
15 001 - 20 000 15 258 330 2,0%
20 001 - 50 10 757 743 82,7%
TOTALT 4 768 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB